South Africa

Automotive PR South Africa plans and executes communications strategies for clients in the automotive, transport and logistics sectors in South Africa and – by request - in neighbouring countries – Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland and Zimbabwe. The team and their network of suppliers has worked together for more than two decades. They have conducted marketing research, launched new marques into the local market, re-branded service providers and managed corporate communications assignments for global and local companies.

Automotive PR Suid-Afrika beplan en bestuur die kommunikasie-strategie van kliënte in die motorbedryf asook die vervoer- en logistieke sektore in Suid-Afrika. Projekte kan ook in die buurlande Botswana, Lesotho, Namibië, Swaziland en Zimbabwe onderneem word. Die span en sy netwerk van verskaffers werk al meer as twee dekades saam. Hulle het marknavorsing onderneem en nuwe handelsmerke plaaslik bekend gestel, 'n nuwe voorkoms vir diensverskaffers hanteer en korporatiewe kommunikasieprojekte vir talle internasionale en plaaslike maatskappye suksesvol deurgevoer.

The Team

Contact Details


South Africa

+27 82 668 0836

aprsouthafrica@automotivepr.com

PO Box 12216, Garden Route Mall, 6546, South Africa

PO Box 12216, Garden Route Mall, 6546, South Africa

apr global